Home > Niews > De juiste feiten over suiker op een rij

De juiste feiten over suiker op een rij


Kenniscentrum suiker & voeding vindt de preventie van overgewicht en diabetes belangrijk. Daar hoort een verminderde calorie-inname, waaronder die uit suikers, bij. Er is veel verwarring over suiker. Om die reden zetten wij een aantal feiten op een rij. Deze zijn gebaseerd op de wetenschappelijke consensus. 


  • De totale suikersinname in Nederland is stabiel, het aantal mensen met overgewicht is in dezelfde periode fors gestegen.De eerste Voedselconsumptiepeiling (VCP) liet zien dat Nederlanders in totaal gemiddeld 128 gram suikers per dag aten in 1987, in de periode 2007-2010 (laatste VCP) was dit 122 gram per dag. Dit zijn alle suikers samen: toegevoegde én de van nature aanwezige. In diezelfde periode is het aantal mensen met overgewicht fors gestegen. In 1981 had 33% van de Nederlandse bevolking overgewicht, in 2015 was dit 50%.Bronnen: RIVM en CBS
  • Nederlanders halen gemiddeld minder dan 1% van de energie-inname uit ‘onbewuste suikers (verborgen suikers)’. Dit komt neer op ~4,1 gram per dag. Bron: Wageningen University (2016)
  • Het advies van de WHO − om minder dan 10% van de energie-inname uit vrije suikers te halen − is alleen gebaseerd op het voorkomen van tandcariës. De WHO kwalificeert de bewijslast voor deze richtlijn als ‘matig’.Vrije suikers zijn suikers die zijn toegevoegd en suikers in fruitsappen. Suikers uit fruit, groente en melk vallen niet onder deze term. In Nederland halen we gemiddeld 14% van de energie-inname uit vrije suikers. Bronnen: WHO – Sugars intake for adults and children Guideline (2015) en Wageningen University (2015)
  • Suiker komt van nature voor in groente, fruit en honing. Melk bevat van nature melksuiker.Van nature aanwezige suikers zijn exact hetzelfde als toegevoegde suikers zoals die in koekjes en gebak. Het lichaam behandelt ze dan ook precies hetzelfde. In Nederland wordt kristalsuiker gewonnen uit suikerbieten.
  • Het type suiker en de totale hoeveelheid suikers in een product staan altijd duidelijk vermeld op het etiket. De totale hoeveelheid suikers in een product is altijd terug te vinden op de voedingswaardetabel van het etiket onder ‘koolhydraten, waarvan suikers’. Daarnaast staan de specifieke suikersoorten op de ingrediëntenlijst vermeld. Dit is een wettelijke verplichting. Bron: Artikel 30 Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad
  • Suiker is niet verslavend. Dat blijkt uit een consensusrapport van NeuroFAST, een samenwerkingsverband van 13 Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, gefinancierd door de Europese Unie. Bron: NeuroFAST consensus opinion on food addiction (2013)
  • Minder suiker betekent niet altijd minder calorieën. Suiker is een bulkvormer in vaste producten. Haal je suiker eruit, dan zal er dus iets anders voor in de plaats moeten komen. Suiker bevat, net als alle andere koolhydraten, 4 kcal per gram. Vetten bevatten 9 kilocalorieën per gram.
  • Suiker is geen specifieke risicofactor voor het ontwikkelen van diabetes. Het verband tussen de totale inname van suikers en het risico op diabetes mellitus type 2 is niet eenduidig. Wel adviseert de Gezondheidsraad om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken. Dit zijn frisdranken en fruitsappen. Zij vonden namelijk een samenhang tussen de inname van suikerhoudende dranken en het ontwikkelen van diabetes type 2. Bron: Gezondheidsraad (2015), Achtergronddocumenten Verteerbare koolhydraten en dranken met toegevoegd suiker.
  • Suiker is geen specifieke risicofactor voor hart- en vaatziekten of leververvetting. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en leververvetting. Uit het uitgebreide rapport van de Britse Gezondheidsraad blijkt dat er geen verband is tussen suikerinname en hart- en vaatziekten. Ook is er geen effect van suikers op het cholesterolgehalte en de bloeddruk. Bron: Scientific Advisory Committee on Nutrition – Carbohydrates and Health (2015).