Home > Wat is Kenniscentrum suiker & voeding?

Wat is Kenniscentrum suiker & voeding?

Kenniscentrum suiker & voeding (KSV) verricht onderzoek en vergaart wetenschappelijke informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid en communiceert dit naar gezondheidsprofessionals. KSV wordt gefinancierd door Suiker Unie en baseert zijn communicatie op wetenschappelijke feiten, op richtlijnen van onafhankelijke adviesorganen zoals die van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. KSV werkt samen met een Wetenschappelijke Raad die verantwoordelijk is voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie.

Wij zijn van mening dat...

 • het debat over diverse voedingsstoffen moet worden gevoerd in het perspectief van gezonde voedingspatronen, suiker vormt daarop geen uitzondering;
 • suiker in dat debat eerlijk behandeld dient te worden op basis van wetenschappelijke inzichten;
 • suiker past in een gevarieerd en gebalanceerd voedingspatroon conform de adviezen van de Gezondheidsraad en EFSA;
 • suiker vele functies heeft in voedingsmiddelen (smaak, conservering, bulkstof, structuur en bijvoorbeeld kleur);
 • in het kader van het terugdringen van overgewicht en obesitas alle calorieën meetellen, ook die van suiker;
 • suiker één van de koolhydraten is die allemaal 4 kcal per gram leveren;
 • overconsumptie niet goed is, ook niet van suiker.

Missie
Kenniscentrum suiker & voeding wil in Nederland de wetenschappelijke informatievoorziening over de plaats van suiker in een gezonde leefstijl bevorderen.
 
Wetenschappelijke raad 
De Wetenschappelijk Raad van Kenniscentrum suiker & voeding bestaat uit experts die elk hun specifieke deskundigheid hebben op het gebied van voeding, gezondheid en communicatie. Dit zijn de leden van de Raad:
 
 • Prof.dr.ir. Frans Kok (voorzitter) – Emeritus hoogleraar Voeding en gezondheid, Wageningen University
 • Prof.dr.ir. Wim Saris – Emeritus hoogleraar Humane voeding, Maastricht University
 • Prof.dr.ir. Wim Verbeke – Hoogleraar Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag, Universiteit Gent
 • Dr. Rik Heiligenberg – Internist, Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ing. Paul Mesters (toehoorder) – Directeur Productie, Suiker Unie
 • Dr.ir. Janine Verheesen (toegevoegd secretaris) – Directeur, Kenniscentrum suiker & voeding
 
De Wetenschappelijke Raad is verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie (informatie over het huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad is op aanvraag beschikbaar). Kenniscentrum suiker & voeding baseert haar standpunten op feiten uit wetenschappelijk onderzoek en de adviezen van onafhankelijke adviesorganen zoals de Gezondheidsraad. De Richtlijnen goede voeding 2015 zijn hier een voorbeeld van.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.